Question Title

* 1. Ydy'r tudalennau Canlyniadau personol yn glir a hawdd i'w lywio?

Question Title

* 2. Ydy enwau'r adrannau, tudalennau a phenawdau'n disgrifio'r cynnwys yn gywir?

Question Title

* 3. Oes unrhyw beth ar goll o dudalennau Canlyniadau personol? 

Question Title

* 4. Oes gennych chi adborth cyffredinol ar sut y gallem wella'r tudalennau?

T