Hãy xem bản đồ những dự án có tiềm năng và hãy góp

Hãy giúp đỡ chúng tôi quyết định làm cách nào để khoản tiền dự tính 43 triệu đô-la Mỹ cho giai đoạn 2022-24 được dùng cho các dự án để cải thiện đường đi bộ, đi xe đạp, lối vào giao lộ và đường vận tải.
 
Các thành phố và các quận đã nộp đơn đề nghị 23 dự án để được xét duyệt vào quỹ vận tải hợp với các tiêu chí nêu trên. Những đề nghị này có tổng giá trị là 78 triệu đô-la Mỹ, vì vậy đóng góp của quý vị sẽ giúp cho các nhà hoạch định có định hướng ưu tiên ngân sách cho các dự án nào trong quá trình này.

Hãy tìm hiểu thêm về các quỹ này cùng với danh sách chi tiết các đề nghị tại oregonmetro.gov/rffa (tệp tin và thông tin bằng tiếng Anh).

Question Title

* Mã số bưu chính của quý vị:

Question Title

* Quý vị sẽ xếp hạng các yếu tố này như thế nào để quyết định dự án nào đáng được ưu tiên để tài trợ?

Question Title

* Bình luận

Question Title

Bản đồ: Các dự án được đề nghị
Bản đồ dưới đây chỉ ra vị trí của các dự án được đề nghị, tiếp theo bằng danh sách các dự án được phân chia theo từng quận. Hãy xem dự án nào mà quý vị muốn đánh giá và đóng góp ý kiến, hoặc bỏ qua để hoàn thành bản thăm dò ý kiến này.

Mô tả về các dự án được đề nghị này đã được dịch ra tiếng Tiếng Việt.

<span style="font-size: 18pt;">Bản đồ: Các dự án được đề nghị</span><br><span style="font-size: 12pt;">Bản đồ dưới đây chỉ ra vị trí của các dự án được đề nghị, tiếp theo bằng danh sách các dự án được phân chia theo từng quận. Hãy xem dự án nào mà quý vị muốn đánh giá và đóng góp ý kiến, hoặc bỏ qua để hoàn thành bản thăm dò ý kiến này.<br><br><span style="font-size: 14pt;"><strong>Mô tả về các dự án được đề nghị này đã được dịch ra tiếng Tiếng Việt.</strong></span><br></span>

Question Title

* Clackamas County

Question Title

* Multnomah County

Question Title

* Washington County

T