Panimula

Ang maikling survey na ito ay isang paraan ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga isyu at interes sa kung paano maaaring planuhin ang Highway 37 upang matugunan ang kasalukuyan at hinaharap na mga pangangailangan. Huwag mag-atubiling bumisita sa www.resilient37.org/SR37Map upang makita ang isang interactive map at maging pamilyar kayo sa highway at kalapit na mga paggamit dito. Opsiyonal ang lahat ng tanong, at anumang impormasyon na ibigay ninyo ay mahalaga para sa pangkat ng Proyekto at makakatulong sa pagbibigay-alam ng mga hinaharap na plano para sa Highway 37. Salamat po!

Question Title

Image

T