Laagrisosaleja andmekaart

Lugupeetud lapsevanem!
Käesoleva ankeedi täitmise ja ära saatmisega nõustute alljärgnevate tingimustega:

1. Laagrituusiku tasu tuleb tasuda MTÜ Võimlemisklubi 
Piruett arvele hiljemalt 1 kuu enne laagrivahetuse algust.

2. VK Piruett laagris ei ole lubatud osaleda lapsel,
kel on klubi ees võlgnevusi.

3. Käesoleva laagrisse registreerumisankeedi esitamisega,
kinnitate lapse osalemist laagris ning võtate esindajana
kohustuse tasuda laagrituusiku tasu 100 % ulatuses.

4. Lapse haigestumisel tuleb sellest koheselt teavitada klubisse.
Juhul kui laps haigestub (vajalik esitada lapsevanema avaldus ja arstitõend)
kuni kaks nädalat enne laagri toimumist, laagrituusiku summat täies ulatuses ei tagastata.
Samuti ei toimu tagasiarvestust laagrist puudutud päevade eest (sh haigus vms.)
ning kui laps saadetakse koju seoses laagri eeskirjade rikkumisega.
Juhul kui lapsevanem soovib lapse mõjuva põhjuseta enne laagrivahetuse lõppemist
ise ära viia, ei toimu samuti tagasiarvestust.

5. Suurte korrarikkumiste puhul: ilma loata laagrist/territooriumilt lahkumine,
loata ujuma minek, kaklemine, suitsetamine, alkoholi
või uimastite omamine või kasutamine, laagrikasvataja
korraldustele mitteallumine - jätab laagrijuhtkond endale õiguse 
laagriline koju saata, kasutamata päevade eest hüvitust maksmata.
Lapsevanem kohustub tulema lapsele järgi hiljemalt 
24 tunni jooksul alates rikkumisest  teadasaamise hetkest.

 6. Lapsevanem kohustub enne lapse laagrisse saatmist 
tutvustama laagrielu reegleid, mille leiab www.piruett.ee lehelt.

 7. Lapsevanem kohustub teavitama laagri juhtkonda kõikidest 
asjaoludest, mis on olulised lapse ja teiste laagrisolijate tervise
seisukohalt (allergiad, vaktsineerimised, hiljuti põetud viirus vms.).

8. Lapse poolt laagrile tekitatud materiaalne kahju kuulub 
hüvitamisele lapsevanemate poolt.

9. Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest, mis on juhtunud siis,
kui laps on loata lahkunud laagri territooriumilt (hoonest) või õnnetus
on juhtunud lapse oma süül.

10. Lapse haigestumise korral on laagri juhtkond kohustatud tagama
esmaabi ja sellest koheselt teatama vanematele või kontaktisikule.

11. Laagri juhtkond ei vastuta laagrisse võetud isiklike asjade eest!

12. VK Piruett laagrites on iga 15 lapse kohta üks vastutav treener-laagrikasvataja.

Toredat ja meeldejäävat suvelaagrit!


MTÜ Võimlemisklubi Piruett
Pärnu mnt. 45
10119 Tallinn
tel: 64 63 659
e-mail: piruett@piruett.ee

Question Title

* 1. Eestkostja kontaktandmed

Question Title

* 2. Laagris osaleja andmed

Question Title

* 3. Tervisekaart

Question Title

* 4. Olen lugenud laagris osalemise tingimusi ning kinnitan laagris osalemist.

T