Bu kısa anketin amacı değişik ülke ve kurumlardaki sayısallaştırılmış materyallerin korunma yöntemlerini araştırmaktır. Anket; kurum özelikleri, sayısal içerik, Ağ bağlantıları, içeriğe erişim ve kullanılan standartlar hakkında sorular bulunmaktadır. Sayısallaştırma konusunda uzmanlaşmış çalışanlara yönelik bu anketi dolduğunuz için teşekkür ederiz.

T