Α. Αξιολογήστε συνολικά τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 από το ΑΤΠΣΥΤΕ

Question Title

* 1. Διαχείριση της πανδημίας Covid-19 από το ΑΤΠΣΥΤΕ

Β. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΤΠΣΥΤΕ (Πολυϊατρεία).

Question Title

* 2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες των Πολυϊατρείων του ΑΤΠΣΥΤΕ; (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 3. Αξιολογήστε συνολικά την ποιότητα των Υπηρεσιών των Πολυϊατρείων του ΑΤΠΣΥΤΕ. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα) 

Question Title

* 4. Αναφέρατε, αν θέλετε, κάποιο σχόλιο που επεξηγεί την παραπάνω αξιολόγησή σας.

Γ. Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΤΠΣΥΤΕ.

Question Title

* 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΤΠΣΥΤΕ; (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 6. Αξιολογήστε συνολικά την ποιότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΤΠΣΥΤΕ. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 7. Αναφέρατε, αν θέλετε, κάποιο σχόλιο που επεξηγεί την παραπάνω αξιολόγησή σας.

Δ. Υπηρεσίες συμβεβλημένων φορέων

Δηλώστε τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών που διατίθενται από τους παρακάτω συμβεβλημένους με το ΑΤΠΣΥΤΕ φορείς. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες συμβεβλημένων με το ΑΤΠΣΥΤΕ φορέων;

  Ποτέ Σπάνια Ούτε Σπάνια ούτε Συχνά Συχνά Πολύ συχνά
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Δημόσιων Νοσοκομείων;
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Ιδιωτικών Κλινικών;
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Διαγνωστικών Κέντρων;

Question Title

* 9. Αναφέρατε το Δημόσιο Νοσοκομείο που είναι ΠΡΩΤΟ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 10. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από το συγκεκριμένο  Δημόσιο Νοσοκομείο. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 11. Αναφέρατε το Δημόσιο Νοσοκομείο που είναι ΔΕΥΤΕΡΟ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 12. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από το συγκεκριμένο Δημόσιο Νοσοκομείο. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 13. Αναφέρατε τη συμβεβλημένη με το ΑΤΠΣΥΤΕ Ιδιωτική Κλινική που είναι ΠΡΩΤΗ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 14. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από τη συγκεκριμένη Ιδιωτική Κλινική. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 15. Αναφέρατε τη συμβεβλημένη με το ΑΤΠΣΥΤΕ Ιδιωτική Κλινική που είναι ΔΕΥΤΕΡΗ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 16. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από τη συγκεκριμένη Ιδιωτική Κλινική. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 17. Αναφέρατε το συμβεβλημένο με το ΑΤΠΣΥΤΕ Διαγνωστικό Κέντρο που είναι ΠΡΩΤΟ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 18. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από το συγκεκριμένο Διαγνωστικό Κέντρο. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Question Title

* 19. Αναφέρατε το συμβεβλημένο με το ΑΤΠΣΥΤΕ Διαγνωστικό Κέντρο που είναι ΔΕΥΤΕΡΟ στη συχνότητα επισκέψεών σας.

Question Title

* 20. Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από το συγκεκριμένο Διαγνωστικό Κέντρο. (Επιλέξτε το βαθμό που ταιριάζει καλύτερα)

Ε. Δημογραφικά Στοιχεία

Question Title

* 21. Φύλο:

Question Title

* 22. Οικογενειακή κατάσταση:

Question Title

* 23. Ηλικία:

Question Title

* 24. Εκπαίδευση:

Question Title

* 25. Απασχόληση:

Question Title

* 26. Τόπος κατοικίας:

T