Svara på nedanstående frågor så gott du kan

Question Title

* 1. I vilken utsträckning känner du stress på arbetet?

Question Title

* 2. I vilken utsträckning känner du gemenskap med en eller flera arbetskamrater

Question Title

* 3. I vilken utsträckning kan du göra din röst hörd på arbetet?

Question Title

* 4. I vilken utsträckning lyssnar din chef på dina synpunkter och åsikter?

Question Title

* 5. I vilken utsträckning har du en bra kontakt och samarbete med din chef

Question Title

* 6. I vilken utsträckning lyssnar Ledningen på dina synpunkter och åsikter?

Question Title

* 7. På en skala 1-100, hur bra känns det i allmänhet när du är på jobbet?

0 50 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Vad vill du tre saker vill du förbättra under 2017

Question Title

* 9. I vilken utsträckning har du tillräckliga kunskaper och kompetens för att utföra ditt arbete?

Question Title

* 10. Vad om något vill du vidareutbilda dig i?

Question Title

* 11. Övriga kommentarer

T