Question Title

* 1. Sonraí

Question Title

* 2. Ar ghlac tú páirt sna próisis chomhairliúcháin a bhí ar bun le linn Phlean Bainistíochta Abhantraí an chéad timthrialla nó le linn Phlean Bainistíochta Abhantraí an dara timthriall? Má ghlac, an gceapann tú gur réitíodh sa Phlean Bainistíochta Abhantraí deiridh na ceisteanna nó na hábhair imní a bhí agat?

Question Title

* 3. An gceapann tú gur leor na tréimhsí ama agus na sásraí comhairliúcháin atá leagtha amach sa doiciméad comhairliúcháin seo? Cé na sásraí eile a mholfá?

Question Title

* 4. Cé na tuairimí atá agat ar na struchtúir chur i bhfeidhm atá leagtha amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí? Ar dhéileáil le ceann ar bith de na comhlachtaí cur i bhfeidhm i ndáil leis an bPlean Bainistíochta Abhantraí agus, má dhéileáil, cad é mar a bhí an déileáil sin?

Question Title

* 5. Cé na tuairimí atá agat ar bheartú tosaíochta na Limistéar le haghaidh Gníomhaíochta sa Phlean Bainistíochta Abhantraí?

Question Title

* 6. An bhfuil limistéir ann a gceapann tú gur cheart dúinn díriú orthu tuilleadh, gan na Limistéir le haghaidh Gníomhaíochta agus na bearta atá leagtha amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí a áireamh?

Question Title

* 7. An bhfuil aon bharúlacha breise agat ar na céimeanna comhairliúcháin agus ar an amchlár comhairliúcháin atá leagtha amach sa doiciméad seo?

T