Thông tin Tướng Quân

* 1. Bạn thường chơi game ở đâu?

* 2. Xin vui lòng cho biết độ tuổi hiện tại của bạn?

* 3. Xin vui lòng cho biết giới tính của bạn?

* 5. Bạn có đang chơi 3Q 3D không?

T