በኤፕሪል 2021፣ እኛ ከሊትል ብሩክ ፓርክ ውጭ ያለውን ብሎክ ዘግተነዋል ማለት ለተሽከርካሪዎች ዘግተን ለጫወታ ከፈትነው!

የዚህ የዳሰሳ ጥናት ዓላማ በጤና ይቆዩ ጎዳና ቋሚ እንዲሆን መደረግ እንዳለበት ከጎረቤቶች ግብዓት ለመሰብሰብ ነው።

ለጥያቄዎች፣ አስተያየቶች እና ሀሳቦች የሲያትል ትራንስፖርት መምሪያን (SDOT) እና ሌክ ሲቲ ኮሌክቲቭን ያነጋግሩstayhealthystreets@seattle.gov I 206-684-5296

የግላዊነት ማስታወቂያ -
በዚህ የዳሰሳ ጥናት ውስጥ የቀረበው መረጃ እንደ የሕዝብ መዝገብ ተደርጎ ለሕዝብ ይፋ ሊሆን ይችላል። ለበለጠ መረጃ የሕዝብ መዝገቦች ሕግ RCW ምዕራፍ 42.56 ን ይመልከቱ። መረጃዎን እንዴት እንደምናስተዳድር በበለጠ ለማወቅ የእኛን የግላዊነት መግለጫ ይመልከቱ።

Question Title

Image

Question Title

* የሊትል ብሩክ ፓርክ በጤና ይቆዩ ጎዳና ለእርስዎ እንዴት እየሰራ ነው?

Question Title

* እርስዎ ሲካተቱ ምን ይሰማዎታል?

Question Title

* ይህንን ቋሚ ማድረግ አለብን?

Question Title

* በ 32nd Ave NE ላይ ወደ ደቡብ ይበልጥ ማራዘም አለብን?

Question Title

* በሊትል ብሮክ (Little Brook) ውስጥ ምን ሌሎች የጎዳና ማሻሻያዎች ማየት ይፈልጋሉ?

 
50% of survey complete.

T