Introductie

Welkom bij het Groot Contact Center Passie onderzoek. Het onderzoek bestaat uit 37 vragen. Deze vragen zijn verdeeld over meerdere pagina's. Je kunt gedurende het onderzoek naar wens op en neer bladeren tussen de verschillende pagina's.

De meeste vragen kun je beantwoorden door 1 van de mogelijke antwoorden aan te klikken. Bij enkele vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dit staat bij de betreffende vragen vermeld. Ten slotte zijn er een paar open vragen. Je wordt verzocht deze kort en bondig in te vullen.

Indien je een antwoord wilt aanpassen, kun je dat doen door de juiste keuze alsnog aan te klikken. Dit kan ook nog bij eerder gegeven antwoorden op voorgaande pagina's.

De vragen op pagina 1 en 2 zijn bedoeld om de uiteindelijke resultaten te kunnen categoriseren over verschillende deelnemers profielen. Zoals eerder aangegeven, zal het niet mogelijk zijn om gegevens naar individuele deelnemers te herleiden. Om de uitkomsten wel op teamniveau te kunnen bespreken is het van groot belang dat je duidelijk invult bij welke organsiatie je werkt en in welk team.

Aan het eind van het onderzoek word je gevraagd of je klaar bent en of de resultaten verwerkt kunnen worden. Pas als je deze vraag positief beantwoord, worden de resultaten verwerkt en ding je mee naar de prijzen. Als je het onderzoek voortijdig afbreekt, wordt er niets opgeslagen.

Succes en veel plezier met het invullen van de vragen! Het invullen zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.
 

T