Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie dotyczącej stosunku pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych do szczepień przeciwko grypie. Jako studenci kierunku lekarskiego chcielibyśmy zbadać, jakie stanowisko wobec tego szczepienia wykazują ludzie różnych specjalności pracujący w sektorze medycznym.

Kwestionariusz ankiety został opracowany w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ankieta jest anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Wypełnienie oznacza jednoznaczną zgodę na udział w badaniu. Wyniki ankiety będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań naukowych, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych i standardów etycznych. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwu więcej niż 5 minut.

Question Title

* 1. Miejsce pracy:

Question Title

* 2. Pełniona funkcja:

Question Title

* 3. Płeć:

Question Title

* 4. Wiek:

Question Title

* 5. W każdym wierszu proszę o zaznaczenie odpowiedzi.

  Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak
Grypa jest chorobą poważnie zagrażającą zdrowiu i życiu każdego człowieka.
Grypa jest chorobą poważnie zagrażającą zdrowiu i życiu osób z obniżoną odpornością.
Uważam, że szczepienie przeciwko grypie jest skuteczne.
Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni szczepić się przeciwko grypie.
Szczepienia przeciwko grypie powinny być obowiązkowe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.
Szczepienia przeciwko grypie powinny być obowiązkowe dla osób pracujących na oddziałach z pacjentami o obniżonej odporności, np. onkologia, transplantologia, chirurgia itd.
Poprzez szczepienie personelu medycznego przeciwko grypie można zmniejszyć zapadalność na grypę wśród pacjentów.
Szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczne.
Zachęcam swoich bliskich do szczepienia się przeciwko grypie.
Zachęcam pacjentów do szczepienia się przeciwko grypie.
Próbuję przekonać osoby, które nie szczepią się przeciwko grypie, do ich skuteczności i zasadności.
Posiadam wystarczającą wiedzę na temat szczepień przeciwko grypie, aby przekonać pacjenta do ich skuteczności i zasadności.
Wyrażam swoją opinię na temat szczepień na portalach społecznościowych i/lub forach internetowych.
Czy jeśli zakład pracy finansowałby Panu / Pani szczepienie przeciwko grypie to korzystałby
Pan / Pani z możliwości bezpłatnego szczepienia?
Czy szczepi się Pan / Pani przeciwko grypie regularnie?
Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na Pana / Pani decyzję o zaszczepieniu się przeciwko
grypie?
Gdyby istniała możliwość zaszczepienia się przeciwko SARS-CoV-2, to czy skorzystałby/-aby
Pan / Pani z takiej szczepionki?

Question Title

* 6. Czy zakład pracy finansuje Panu / Pani szczepienie przeciwko grypie?

Question Title

* 7. Kiedy ostatni raz szczepił/-a się Pan / Pani przeciwko grypie?

Question Title

* 8. Co zmotywowało Pana / Panią do szczepienia się przeciwko grypie? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Question Title

* 9. Dlaczego nie szczepi się Pan / Pani przeciwko grypie regularnie? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Question Title

* 10. Czy bardziej obawia się Pan / Pani powikłań pogrypowych, czy raczej tych związanych z zakażeniem SARS-CoV-2?

T