Introduktion

Fredagen den 11 februari lamslogs delar av Sverige av ett vinterväder. Många resenärer drabbas av inställda tåg, bussar eller flyg. Bilar och lastbilar fastnade på vägarna. Vi vill veta hur du som resenär hanterade detta och var du sökte information. Frågorna gäller ditt resande under fredagen 11 februari 2011.

Vi på inUse Consulting genomför just nu en översyn av webbplatsen www.trafiken.nu och vi gör nu en undersökning av resenärers behov av trafikinformation i samband med extremt vinterväder.

Ditt svar önskar senast måndag 14 februari 23.59

Sida 1- Trafikinformation i extremt väder
Sida 2- Använding av www.trafiken.nu
Sida 3- Frågor om dig som svarar

* 1. Dina svar behandlas anonymt. Ange gärna din mailadress så att vi kan kommunicera resultatet av enkäten till dig senare.

T