Fáilte chuig an suirbhé seo

Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige an Dréacht-Phlean Gníomhaíochta Feighlíochta Leanaí an 29 Lúnasa, do chomhairliúchán poiblí. Beidh an ghairm aighneachtaí agus an suirbhé ar líne ar oscailt go dtí 17.00 ar 15 Samhain. Áireofar leis an gcomhairliúchán, chomh maith, grúpaí fócais feighlithe leanaí agus Díospóireacht Bheartais Oscailte.

Is féidir leat an Dréacht-Phlean Gníomhaíochta Feighlíochta Leanaí iomlán a léamh anseo.

Tá léargas ginearálta gearr ar an Dréachtphlean ar fáil anseo.

Níl ort na ceisteanna go léir a fhreagairt. Is fútsa atá sé a mhéid nó a laghad ceisteanna a fhreagairt agus is mian leat.

Is féidir leat aighneacht scríofa a dhéanamh chomh maith. Tá sonraí faoi conas gearán a dhéanamh ar fáil anseo.

Ráiteas Príobháideachais

Tá an suirbhé seo á riar ag RLGÓ trí úsáid a bhaint as córas suirbhé a chuireann tríú páirtí, Survey Monkey, ar fáil. Déanfaidh Survey Monkey eolas pearsanta ar bith a chuireann tú ar fáil mar chuid den suirbhé a stóráil agus a phróiseáil ar feadh tamaill gearr. Déanfaidh RLGÓ eolas atá curtha ar fáil a bhailiú go rialta.

Má dhéanann tú an suirbhé seo, toilleann tú le haistriú d'eolais ó Survey Monkey go RLGÓ.

Bainfear úsáid as an eolas a chuireann tú ar fáil sa suirbhé seo chun críocha comhairliúcháin agus taighde chun cúnamh a thabhairt dúinn a bheith níos éifeachtaí agus chun bonn eolais a a chur faoi pholasaithe agus cleachtas rialála.

T