Szanowni Państwo!  

Zwracamy się do Państwa – jako do sędziów – z uprzejmą prośbą o udział w niniejszej krótkiej ankiecie. Na zlecenie Komisji Europejskiej badamy profesjonalizm pełnomocników po wejściu w życie zmian w dostępie do zawodu adwokata i radcy prawnego, które zainicjowane zostały w 2005 roku. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak wspomniana reforma wpłynęła na jakość świadczonych usług prawnych (w tym zastępstwa procesowego) oraz wymiar sprawiedliwości.

Państwo, jako sędziowie, są często jedynymi osobami, które mają możliwość oceny profesjonalizmu adwokatów i radców prawnych w kontekście konkretnej sprawy. Zapoznają się Państwo ze stanowiskami stron, rozpatrują zgłaszane przez nie wnioski oraz oceniają zasadność zgłaszanych argumentów. Jako jedyni mogą więc Państwo ocenić trafność i skuteczność oraz rzetelność pracy pełnomocników. Być może zauważyli Państwo zachodzące zmiany w ostatnich latach, gdy wzrosła liczba aplikantów i młodych prawników, i pomogą nam Państwo je ocenić porównując do sytuacji sprzed 2006 r.

Ankieta jest anonimowa (bez możliwości identyfikowania udzielonych przez Państwa odpowiedzi). Odpowiedzi posłużą jedynie do stworzenia opracowań zbiorczych. Udział w badaniu powinien zająć Państwu ok. 7-10 minut. Zbiorcze wyniki ankiety zostaną udostępnione Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia.

Z góry bardzo dziękujemy za udział w badaniu. Gdyby chcieli Państwo zapoznać się z jego rezultatami lub przesłać swoje spostrzeżenia, prosimy o kontakt:
pbialowo@iq.harvard.edu .

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Piotr Białowolski (Harvard University)
mgr Michał Masior (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Question Title

* 3. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami

  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
Przed sądem częściej niż przed 2006 r. jako pełnomocnicy występują osoby bez uprawnień adwokackich lub radcowskich
Adwokaci i radcowie są dzisiaj bardziej profesjonalni niż przed 2006 r.
Aplikanci są dzisiaj bardziej profesjonalni niż przed 2006 r.

Question Title

* 4. Jeśli jest jakiś dodatkowy obszar, w którym zaobserwowali Państwo zmiany i chcieliby się Państwo podzielić swoimi uwagami, prosimy o komentarz poniżej.

Question Title

* 5. Proszę podać swój wiek (lata)

Question Title

* 6. Okres doświadczenia zawodowego na stanowisku sędziego:

Question Title

* 7. Proszę wybrać z listy obecne miejsce zatrudnienia:

Question Title

* 8. Najdłuższy okres doświadczenia zawodowego posiada Pan/i w wydziale:

Question Title

* 9. Sąd, w którym Pan/i pracuje znajduje się w:

T