Screen Reader Mode Icon
 • Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Latviešu
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Malti
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Русский

Question Title

* 1. Gjør universitetet eller høyskolen din nok for å forberede deg på de globale klima- og biologiske mangfoldighetene.

Question Title

* 2. Vil du se at universitetet ditt tar dristige tiltak for å møte utfordringene med klima- og biologisk mangfolds nødhjelp?

Question Title

* 3. Vil du støtte en uke med akuttopplæring som skal finne sted på ditt universitet / høyskole?

Merknader:
- Innspilte videoer kan gjøres tilgjengelige online for å omgå Covid-19-risikoen
- Fleksibilitet kunne tillates, slik at hvert universitet kunne holde nøduka om gangen som er praktisk for studenter og ansatte (som for eksempel i sommeroppgang)

Question Title

* 5. Vennligst spesifiser navnet på ditt universitet / høyskole (Ingen forkortelser)

Question Title

* 7. Bør kurset ditt bedre integrere miljøproblemer i pensumene?

Question Title

* 8. Hvis du svarte "Ja" på spørsmålet over, hvor lykkelig er du på en skala fra 1-10, (1 = Overhodet ikke fornøyd, 10 = Glede) med kursutbyttet med å integrere miljøproblemer i pensumene?

Question Title

* 9. Hvor fornøyd er du på en skala fra 1-10 (1 = Overhodet ikke fornøyd, 10 = helt fornøyd) med instituttets sosiale og globale ansvar?

Question Title

* 10. jeg er en

0 av 20 besvart
 

T