Sidan 1 av 14
Hej!

Vi hoppas att du har lust att dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter i den här enkäten!

Vi vill bjuda in dig till att testa övningarna som finns här i enkäten (samma som finns med i bilagan till Attentions medlemstidning, nr 4 2013) och berätta hur det var för dig. Är de till någon nytta? Vad gjorde de för skillnad för dig? Är det något du saknar eller skulle vilja ändra på?

Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Utdrag av svaren (så som exempelvis vardagstips) kan komma att sammanställas i en artikel i Attentions medlemstidning. Svaren kommer att avpersonifieras och hanteras konfidentiellt. Vi vill tacka för att du tar dig tid att fylla i enkäten. Din röst är viktig!

Sprid gärna länken till enkäten till andra du tror kan vara intresserade av att svara.

Tack för att du är med och bidrar!

Johan Bysell, Attention FRI-projektet
Malena Ranch, Attention unga vuxna projektet

Question Title

* 1. Vill du ha information om vårt fortsatta arbete? - Lämna gärna din e-postadress!

Question Title

Bild

T