Question Title

* 1. A keni ju ndonjë informacion lidhur me zyrën e karrierës në universitetin/fakultetin ku studioni?

Question Title

* 2. Sa besim keni se do të punësoheni në fushën tuaj të specializimit (në profesion) pas diplomimit?

Question Title

* 3. Me cilin këshilloheni/do të këshilloheni mbi alternativat e punësimit gjatë studimeve dhe pas diplomimit?

Question Title

* 4. Në 12 muajt e fundit, sa shpesh e keni vizituar zyrën e karrierës apo keni marrë shërbime prej saj?

T