Vides pieejamība Rīgā

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par vides pieejamību Rīgā. Rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu ieteikumus vides pieejamības uzlabošanai

Question Title

* 1. Kā jūs vērtējat savu mobilitātes līmeni?

Question Title

* 2. Kā jūs vērtējat infrastruktūras pieejamību Rīgā?

Question Title

* 3. Kur Jūs visbiežāk esat saskāries ar vides pieejamības problēmām pēdējo divu gadu laikā?

Question Title

* 4. Vai jums kādreiz ir nācies palīdzēt citai personai ar kustību traucējumiem iekļūt ēkā vai izmantot sabiedrisko transportu Rīgā?

Question Title

* 5. Vai Jūsu mājā dzīvo cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās iespējām?

Question Title

* 6. Vai jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir draudzīga pilsēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem?

Question Title

* 7. Jūsu vecums:

Question Title

* 8. Jūsu dzīvesvieta:

T