รับสิทธิพิเศษทันที เพียงระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

Question Title

* 1. ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

Question Title

* 2. ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

Question Title

* 3. ชื่อผู้ติดต่อ

Question Title

* 4. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

Question Title

* 5. E-mail

Question Title

* 6. ตำแหน่งงานที่ต้องการลงประกาศ (สูงสุด 4 ตำแหน่ง) เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท หรือ รับนักศึกษาจบใหม่ (ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี) เท่านั้น

Question Title

* 7. ท่านทราบข่าวโครงการนี้จากสื่อใด

T