Question Title

* 1. Արդյո՞ք համարում եք պարտադիր սառեցման և օդորակման տեխնիկայի ոլորտում ստանդարտների
կիրառելիությունը:

Question Title

* 2. Արդյո՞ք ծանոթ եք սառեցման և օդորակման տեխնիկայի ոլորտի ստանդարտներին:

Question Title

* 3. Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են ստանդարտներ սառեցման և օդորակման տեխնիկայի ոլորտում:

Question Title

* 4. Արդյո՞ք համարում եք, որ սառեցման և օդորակման տեխնիկայի ոլորտի ստանդարտների կիրառելիության պարագայում հնարավոր է ապահովել սարքավորումների և մատուցվող ծառայությունների պատշաճ որակը:

Question Title

* 5. Արդյո՞ք ծանոթ եք Հայաստանի Հանրապետությունում ստանդարտների մշակման և ընդունման
ընթացակարգին:

T