Đội baseball (bóng chày) Oakland Athletics đã gởi thư đến Hiệu Trưởng Trường Đại Học Peralta vào ngày 12 tháng Chín, 2017 để bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác sân vận động. Ngày 10 tháng Mười, với hơn 300 người dân tham dự buổi họp, Hội Đồng Chưởng Quản đã yêu cầu soạn thảo kế hoạch tham gia cho cộng đồng để cân nhắc và duyệt xét vào ngày 12 tháng Mười Hai. Xin hãy giúp Trường Đại Học Peralta xác định những vấn đề cần phải nghiên cứu trong quá trình tham gia của cộng đồng bằng cách góp ý.

Sau buổi họp ngày 12 tháng Mười Hai, nếu Hội Đồng Chưởng Quản chọn lựa tiến hành công việc nghiên cứu, thì trang này sẽ được cập nhật.

Tên

Question Title

* 1. Tên

Họ

Question Title

* 2. Họ

Email

Question Title

* 3. Email

Số bưu chính

Question Title

* 4. Số bưu chính

Liên hệ với Trường Đại Học Peralta

Question Title

* 5. Liên hệ với Trường Đại Học Peralta

Chọn Lựa Ngôn Ngữ

Question Title

* 6. Chọn Lựa Ngôn Ngữ

Nếu Hội Đồng Chưởng Quản chọn lựa tiến hành công việc nghiên cứu về đề nghị này, quý vị muốn những thắc mắc và quan tâm chính yếu nào sẽ được giải quyết?

Question Title

* 7. Nếu Hội Đồng Chưởng Quản chọn lựa tiến hành công việc nghiên cứu về đề nghị này, quý vị muốn những thắc mắc và quan tâm chính yếu nào sẽ được giải quyết?

Sinh viên, ban giảng huấn, ban nhân viên, ban quản trị và người dân trongvùng nên tham gia vào công việc nghiên cứu tác động này như thế nào?

Question Title

* 8. Sinh viên, ban giảng huấn, ban nhân viên, ban quản trị và người dân trongvùng nên tham gia vào công việc nghiên cứu tác động này như thế nào?

Thời hạn cho công việc nghiên cứu nên là như thế nào?

Question Title

* 9. Thời hạn cho công việc nghiên cứu nên là như thế nào?

Có góp ý khác?

Question Title

* 10. Có góp ý khác?

T