Sahanka Astaamaha  Hogaanka Iskuulka

Question Title

* 1. Marka laga eego waxa ay tahay baahida dugsiga, 6 ta darajo  sare eesifooyinka ugu muhiimsan iyo 4 ta hoose ee sifooyinka yaraan ugu muhiimsan ee aad  ku qiimeeyso hogaamiye Iskuul.

  Sifaha ugu sareeya Sifida ugu muhiimad yar
Dajin iyo joogtayn cabir sare oo waxqabad
Fahamka Is-dhexgalka dhaqanka in la dhaqan-galiyo
Qeexa aragtida khasbaysa/keenaysa guusha
Dhagaysta si uu u fahmmo
Ula xiriira daacadnimo iyo hufnaan
Dhisa meelaha loo dhan yahay
Sameeya hami  goolal /himilooyin
Ku adkeeysta asagoo maraya Caqabadooyin
Muujiya Karti
Usoo dhaweeya qofkasta si ixtiraam waheliyo
U qoondee wakhti iyo kheyraadka si ujeedoleh
K jawaab isbadalada waxqabadka
Kobci xiriirka Bulshada
Farshaxanka iyo fulinta qorshayaasha wax ku oolka ah
Sii wadida Layliska waxbarashada
Dhisida Xiriiro ammaano leh
Raacdeeya howlgalinta dhabta ah
Saameeya dadka kale aragtiyo iyo ficilo/talaabooyin
Marsiin taada iyo waayo aragnimada dadka kale
Xoojinta kuwa kale inay khabiir noqdaan
Laqabsada baahiyaha dadka kale
Soosaarida iyo qaadasho khataro fiican
Ka go,naan , raacid, iyo natiijooyin uu leeyahay

Question Title

* 2. 1.     Ka fikir awooadaha dugsigaaga ee hadda iyo meelaha aad jeclaan lahayd in sibadal lagag sameeyo ama horumarin.  Mudnaanta sii meelaha horumarinta ee soo socda: (1) meelaha ugu muhiimsan in la horumariyo  (6)meelaha ugu muhiimad yar in lahorumariyo . 

Xusuusnow, Darajeyntani muhiimadeedu ma aha inayna qayba kamid ahi aysan muhiim ahayn  ama uusan iskuulku uusan shaqo fiican qabanaynin.

Question Title

* 3. Maxaad u aragtaa sababaha ugu muhiimsan ee hogaamiyaha cusub ee Iskuul ka  aad ku  jeclaan lahayd inuu ka  shaqeeyo Iskuulkaaga?Dooro saddex doorasho.

Question Title

* 4. Khibrad noocee ah ayaad ku qiimeysaa Hogaamiyaha cusub ee Iskuulka?  Dooro ugu yaraan sadex doorasho.

Question Title

* 5. Fadlan isticmaal banaankan hadaad u baahan tahay warbixn dheeraad ah oo kusaabsan dugsigaaga ama hogaamiye u baahan yahay.

T