Question Title

* 1. Molimo navedite ime institucije koju predstavljate.

Question Title

* 2. Stvaraju li se naslage morske biljke Posidonia oceanica na plažama područja kojim upravljate?

Question Title

* 3. Da li biste bili zainteresirani dobiti više informacija o upravljanju naplavinama posidonije u Sredozemlju i sudjelovati u opsežnijem upitniku o naplavinama posidonije na području kojim upravljate?

Hvala! Za više informacija možete nas kontaktirati na:
Maria del Mar Otero MariadelMar.OTERO@iucn.org i Biljana Aljinovic biljana.aljinovic@iucn.org
ili posjetite našu web stranicu.

T