Question Title

* 1. Jaki był temat kończącego się projektu Comeniusa?

Question Title

* 2. W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano bardzo wiele działań związanych z tematyką projektu. W których z nich wziąłeś udział (zaznacz wszystkie, w które się zaangażowałeś):

Question Title

* 3. Które z tych działań były dla ciebie najciekawsze? Wybierz trzy i wpisz je poniżej.

Question Title

* 4. Jak oceniłbyś ten kończący się projekt?

Question Title

* 5. Z jakimi krajami współpracowaliśmy w tym projekcie?

Question Title

* 6. Co uważasz za najważniejszą zaletę projektów międzynarodowych w szkole? Ułóż zalety wg kolejności (1-najmniej ważne)

Question Title

* 7. Jeśli miałbyś możliwość decydowania, o czym chciałbyś, żeby był kolejny projekt? Wpisz jedno zagadnienie.

T