Hoe zou een samenwerking er idealiter uitzien? Jouw input is belangrijk!

Welkom!

Zoals je weet willen de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) in 2020 tot een concreet plan komen om intensief met elkaar samen te werken.

Jij kunt als lid van deze vereniging(en) meepraten en denken over hoe een samenwerking er idealiter uit zou zien. Input van leden zoals jij helpt de bestuurders om de uitgangspunten en doelstellingen m.b.t. de samenwerking aan te scherpen. Het is de bedoeling om zo gezamenlijk in de loop van 2020 tot een concreet en breed gedragen plan te komen.

Tot 31 januari 2020 heb je de gelegenheid om je mening en ideeën te laten horen. Alvast bedankt voor je deelname!


Met vriendelijke groet,

Ingrid Grutters, communicatieadviseur Samenwerking VGCt, VEN en VSt,
namens de bestuurders in de stuurgroep van de samenwerking:

Annemieke Driessen en Nicole Timmersmans (VEN)
Marleen Rijkeboer en Joost Beek (VSt)
Arnold van Emmerik en Hubert van der Kleij (VGCt)

Question Title

* 1. Van welke vereniging(en) ben jij lid?

Question Title

* 2. Wat vind je van het initiatief dat deze verenigingen intensiever willen gaan samenwerken?

Question Title

* 3. Hoe zou patiëntenzorg beter kunnen worden van de samenwerking?

Question Title

* 4. Wat zou je willen dat we gezamenlijk bereiken bij externe partijen?

Question Title

* 5. Welke resultaten/doelen binnen de verenigingen zouden we gezamenlijk kunnen bereiken, in het voordeel van leden?

Question Title

* 6. Zie jij mogelijke knelpunten qua samenwerking? Zo ja, welke? en waarom?

Question Title

* 7. Welke uitkomsten hoop je dat de twee werkgroepen (PR en Stroomlijnen accreditatie/registratie opleveren?

Question Title

* 8. Welke opdracht of uitdaging zou je aan de stuurgroep van de samenwerking willen meegeven?

Question Title

* 9. Prijsvraag! Weet jij een passende naam voor het samenwerkingsverband?
Wil je de naam a.u.b. ook kort toelichten.
Vermeld graag je naam en e-mailadres erbij. Dit blijft onzichtbaar voor anderen. Leden kunnen later stemmen op de ideeën die zijn binnengekomen.

Question Title

* 10. Is er iets dat niet gevraagd is, maar wat je wel graag nog kwijt wilt?

T