Δάνεια Φωτοβολταϊ&ka

Στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για τη χρηματοδότηση εργασιών και την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
Στην πράξη, η μείωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΥΚΩ με τη χρήση φωτοβολταϊκών, κυμαίνεται
  1. Στις κατοικίες από 30% έως 50%,
  2. και στις επιχειρήσεις από 40% έως 65%. 
Με τους σωστούς υπολογισμούς και την τοποθέτηση μιας αντλίας θερμότητας, μπορεί να απαλλαγεί από τα έξοδα ψύξης/θέρμανσης!
Είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσετε τον εξοπλισμό του φωτοβολταϊκού σας, Για την ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αγοράζετε για το φωτοβολταϊκό πάρκο σας, οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να επιλέξετε είναι:
  • Ασφάλεια πυρός
  • Για σεισμό
  • Για κλοπή
  • Για βραχυκύκλωμα
  • Για φυσικές καταστροφές
  • Για απώλεια κερδών
BS BUSINESS SOLUTIONS
Ακαδημίας 71, ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40
Email: info@bsbusinesssolutions.com
Site: www.bsbusinesssolutions.com

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Σε τι κόστος θα είναι το Φωτοβολταϊκό Net Metering θέλετε να κάνετε. από 5.000€ ως 200.000€

Question Title

* 3. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα σας.

Question Title

* 4. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 5. Καθαρά κέρδη 2019,2020,2021.

Question Title

* 6. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2019,2020,2021.

Question Title

* 7. Τι είδους ιδιοκτησία προς εξασφάλιση έχετε .

Question Title

* 8. Υπάρχει δικό σας διαθέσιμο κεφάλαιο 20% σε περίπτωση που ζητηθεί από την τράπεζα της ίδιας συμμετοχής ;

Question Title

* 9. Υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ;

Question Title

* 10. Βρίσκεστε για κάποιο λόγο στον Τειρεσία 

Question Title

* 11. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 12. NEWLETTER
Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletter μας ;

Question Title

* 13. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.ltasolutionsltd.com

Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Μετά την αποστολή σας σύντομα έμπειρος Συνεργάτης θα σας τηλεφωνήσει και θα σας προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια.

T