COSME

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME
Η Συνεργασία μας με τις ελληνικές Τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου)
Σκοπός και είδη χρηματοδοτήσεως

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.
Ύψος Χρηματοδοτήσεως

Έως Ευρώ 150.000
Aνω των Ευρώ 150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin.Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:
Για διάρκεια έως 5 έτη, έως Ευρώ 3.000.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Eυρώ 1.500.000).
Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, έως Ευρώ 1.500.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Ευρώ 750.000).

Διάρκεια Εγγυήσεως

Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα (10) έτη.
Μορφές Χρηματοδοτήσεως

Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες
Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες
Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως (Αλληλόχρεος Λογαριασμός): Με 12μηνες ανακυκλήσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.


Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, αν μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης Από Τραπεζικά ιδρύματα.
LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com 
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Υψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε

Question Title

* 3. Ημερομηνία Ίδρυσης 

Question Title

* 4. Περιγραφή Δραστηριότητας 

Question Title

* 5. Εταιρικό ΑΦΜ 

Question Title

* 7. Τι μορφής δάνειο επιθυμείτε:

Question Title

* 8. Επιλέξτε τα χρόνια αποπληρωμής ;

Question Title

* 9. Έχετε εργαζομένους στην επιχείρησή σας, αν ναι πόσους υπαλλήλους.

Question Title

* 10. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα

Question Title

* 11. Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα

Question Title

* 12. Υπάρχει δικό σας διαθέσιμο κεφάλαιο 20% σε περίπτωση που ζητείται από την τράπεζα της ίδιας συμμετοχής ;

Question Title

* 13. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2019,2020,2021.

Question Title

* 14. Αναγράψτε τα καθαρά κέρδη χρήσης 2019,2020,2021.

Question Title

* 15. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα ;

Question Title

* 16. Είχε τους τελευταίους 3 μήνες αιτηθεί σε τράπεζα για δάνειο, κάρτα η άλλο δανειακό προϊόν που απορρίφθηκε

Question Title

* 17. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 18. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 19. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου ;

Αν θέλετε να μας αποστείλετε μαζί με την έρευνα ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της εταιρείας σας και την ένταξή της στο πρόγραμμα Cosme, ( η αξιολόγηση δεν έχει κανένα κόστος προς την εταιρεία σας και καμιά δέσμευση δεν υπάρχει. θερμή παράκληση τα αρχεία σας να είναι PDF
Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα

Question Title

* 20. Έναρξη Δραστηριότητας της Επιχείρησης (ΚΑΔ)

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου
Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ( 2020 και 2021 )

Question Title

* 21. Έντυπο Ε3 χρήσεις ( 2020 )

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου

Question Title

* 22. Έντυπο Ε3 χρήσεις ( 2021 )

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου

Question Title

* 23. Θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό Newsletter μας ;

Question Title

* 24. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, με τιμιότητα και ευελιξία εχεμύθεια, προτείνοντας την ιδανικότερη λύση βάση του δικού σας Προφίλ. (Profile)..

Ολοκληρώστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

T