Τραπεζικά Δάνεια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Τραπεζικά δάνεια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις Λύσεις και σε δύσκολες περιπτώσεις Πανελλαδικά.
 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Innovfin SME Guarantee Facility
 • Για κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρησή σας.
 • Στην αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Στην ανέγερση ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης.
 • Στην αγορά επαγγελματικού οχήματος.
 • Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους.
 • Δάνεια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Λύσεις leasing για την απόκτηση μεταφορικών μέσων, όπως leasing επαγγελματικών οχημάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων, vendor leasing για αυτοκίνητα και φορτηγά.
 • Ευέλικτες λύσεις Leasing για την απόκτηση επαγγελματικών ακινήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Μέσω των δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 δίνεται η δυνατότητα απόκτησης καινούργιου εξοπλισμού με χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Διάρκεια ή διάρκεια του Επιχειρηματικού Πολυδανείου μπορεί να είναι:
 • Για αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου μέχρι 15 χρόνια.
 • Για αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού μέχρι 15 χρόνια.
 • Για αγορά άυλων παγίων μέχρι 15 χρόνια (μέχρι 20 χρόνια για δάνεια ποσού άνω των €100.000).
 • Για βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου προς εκμετάλλευση μέχρι 15 χρόνια.
 • Για αγορά /ανέγερση επαγγελματικής στέγης μέχρι 30 χρόνια.
Περίοδος χάριτος

Μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και το σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων, εφόσον το επιθυμείτε.
Εξειδικευμένα στελέχη, οικονομικοί σύμβουλοι χρηματοδοτήσεων, αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία και την υποβολή του αιτήματος μέχρι την εκταμίευση.πανελλαδικά με γρήγορες διαδικασίες.
Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, αν μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης Από Τραπεζικά ιδρύματα.
LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com 
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Επωνυμία Επιχείρησης ;

Question Title

* 3. Περιγραφή Δραστηριότητας ;

Question Title

* 4. Εταιρικό ΑΦΜ ;

Question Title

* 6. Ημερομηνία Ίδρυσης ;

Question Title

* 7. Σημειώστε το ύψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε ;

Question Title

* 9. Ποιο είναι το εισόδημα που έχετε τον χρόνο ;

Question Title

* 10. Υπάρχει δικό σας διαθέσιμο κεφάλαιο 20% σε περίπτωση που ζητηθεί από την τράπεζα της ίδιας συμμετοχής ;

Question Title

* 13. Υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία σας;

Question Title

* 14.  Επιφάνεια ακινήτου ( σε τετραγωνικά μέτρα ) ;

Question Title

* 15. Υπάρχει ασφάλεια ζωής ;

Question Title

* 16. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα ;

Question Title

* 17. Αν ναι ποιες είναι η τράπεζες που συνεργάζεστε και ποια είναι τα  προϊόντα που έχετε θα μας βοηθήσουν πολύ στην αναζήτηση της χρηματοδότησης προς εσάς ;

Question Title

* 18. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου ;

Question Title

* 19. Θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό Newsletter μας ;

Question Title

* 20. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, με τιμιότητα και ευελιξία εχεμύθεια, προτείνοντας την ιδανικότερη λύση βάση του δικού σας Προφίλ. (Profile)..

Ολοκληρώστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

T