Họ tên & Tên giao dịch (cách nhau bằng dấu phẩy):

Question Title

* 1. Họ tên & Tên giao dịch (cách nhau bằng dấu phẩy):

Bạn kinh doanh được bao lâu?

Question Title

* 2. Bạn kinh doanh được bao lâu?

Bạn có tài khoản Facebook không?

Question Title

* 3. Bạn có tài khoản Facebook không?

Bạn có trang kinh doanh trên Facebook không?

Question Title

* 4. Bạn có trang kinh doanh trên Facebook không?

Bạn có những thiết bị nào dưới đây? (Hoặc những thiết bị nào dưới đây bạn thường sử dụng?)

Question Title

* 5. Bạn có những thiết bị nào dưới đây? (Hoặc những thiết bị nào dưới đây bạn thường sử dụng?)

  Không
Máy tính bảng (IPAD)
Điện thoại thông minh
Máy tính xách tay
Máy tính bàn
Bạn có cài đặt những phần mềm nào dưới đây cho điện thoại thông minh của bạn?

Question Title

* 6. Bạn có cài đặt những phần mềm nào dưới đây cho điện thoại thông minh của bạn?

  Không
Phần mềm Facebook
Phần mềm Instagram
Phần mềm thiết kế (layout)
Phần mềm Boomerang
Bạn có trang Facebook không?

Question Title

* 7. Bạn có trang Facebook không?

 
Không
Bạn có Instagram?

Question Title

* 8. Bạn có Instagram?

Gần đây bạn thúc đẩy việc kinh doanh online của bạn như thế nào?

Question Title

* 9. Gần đây bạn thúc đẩy việc kinh doanh online của bạn như thế nào?

  Không
a. Trang Facebook cá nhân
b. Trang Facebook cho kinh doanh
c. Các phương tiện truyền thông khác (i.e blog, website, gian hàng trên mạng online , vv) xin nêu cụ thể
Bạn mong đợi gì khi đến khóa học này

Question Title

* 10. Bạn mong đợi gì khi đến khóa học này

T