Question Title

* 1. Họ tên & Tên giao dịch (cách nhau bằng dấu phẩy):

Question Title

* 2. Bạn kinh doanh được bao lâu?

Question Title

* 3. Bạn có tài khoản Facebook không?

Question Title

* 4. Bạn có trang kinh doanh trên Facebook không?

Question Title

* 5. Bạn có những thiết bị nào dưới đây? (Hoặc những thiết bị nào dưới đây bạn thường sử dụng?)

  Không
Máy tính bảng (IPAD)
Điện thoại thông minh
Máy tính xách tay
Máy tính bàn

Question Title

* 6. Bạn có cài đặt những phần mềm nào dưới đây cho điện thoại thông minh của bạn?

  Không
Phần mềm Facebook
Phần mềm Instagram
Phần mềm thiết kế (layout)
Phần mềm Boomerang

Question Title

* 7. Bạn có trang Facebook không?

 
Không

Question Title

* 8. Bạn có Instagram?

Question Title

* 9. Gần đây bạn thúc đẩy việc kinh doanh online của bạn như thế nào?

  Không
a. Trang Facebook cá nhân
b. Trang Facebook cho kinh doanh
c. Các phương tiện truyền thông khác (i.e blog, website, gian hàng trên mạng online , vv) xin nêu cụ thể

Question Title

* 10. Bạn mong đợi gì khi đến khóa học này

T