Почитувани,

За потребите на изработка на Локалниот еколошки акционен план за општина Богданци, а во насока на вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми, ве молиме да одвоите малку од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.

Однапред Ви благодариме!

                                                                                                Општина Богданци

T