გთხოვთ, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე დასწრების მსურველებმა გაიაროთ რეგისტრაცია

Question Title

* 1. მიუთითეთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელი

Question Title

* 2. მიუთითეთ ყველა დამსწრე პირის სახელი და გვარი

T