Om svar anhålles!

Tjena hej!

Nej, det här är ingen påminnelse på mejlet från igår.

Det här är en inbjudan till digitalt UMSAM-möte fredagen den 27 november 09.00-12.00. 

Även denna gång så tackar jag på förhand för din respons på min anhållan om svar! :)


Vänliga hälsningar,
Fox Foxhage


Question Title

* 1. O s a senast 9 november - ange om du vill vara med eller inte på detta ordinarie UMSAM-möte. Mötet hålls digitalt viaTeams fredagen den 27 november 09.00–12.00.

Question Title

* 2. Vem är du?

Question Title

* 3. Kan du tänka dig att vara sekreterare på mötet?

Question Title

* 4. Vad vill du föra upp på agendan? (Om du har något).

Question Title

* 5. Har du erfarenhet av UMSAM-möten?

Question Title

* 6. Här kan du lämna eventuella övriga kommentarer!

Tack så mycket för ditt svar!

Har du några frågor kan du kontakta mig genom att skriva till fox.foxhage@rvn.se.

Fox Foxhage
Vårdutvecklare för ungdomsmottagningarna i Västernorrland

T