Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium viib Interreg projekti DIGINNO raames (www.diginnobsr.eu) läbi tööstusettevõtete digitaliseerimise uuringu, mille eesmärk on välja selgitada Läänemere regiooni tööstusettevõtete digitaalsete tehnoloogiate rakendamisega väljakutsed ja eesmärgid ning pakkuda välja soovitusi ja lahendusi digitaliseerimisealaste kitsaskohtade leevendamiseks ja kõrvaldamiseks. Ärivajaduste uuring viiakse läbi kahes etapis, esmalt küsitlus ning seejärel 10-15 ettevõtjaga intervjuude vormis fookusgruppides. Küsimustiku ja fookusgruppide tulemusena valmib võrdlusanalüüs Läänemereriikide ettevõtjate vaatest digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu mõjudest tööstussektorile. Ettevõtte andmeid kasutatakse vaid juhul kui annate selleks loa. Lisainfo saamiseks pöörduge: rami.morel@mkm.ee

Question Title

* 2. Kui oluliseks peate digitaalsete tehnoloogiate kasutamist enda ettevõtte jaoks? (1 = täiesti ebaoluline … 5 = väga oluline/kriitiline)

  1
2
3 4 5
Praegusel hetkel
2 aasta pärast
5 aasta pärast

Question Title

* 3. Milliseid digitaalseid tehnoloogiaid kasutate praegu enda ettevõttes (Rohkem infot tehnoloogiate kohta saab SIIT)? Kui olulised on need tehnoloogiad Teie jaoks praegu (1 = täiesti ebaoluline … 5 = väga oluline/kriitiline)? Valige vastus ainult siis, kui kasutate neid tehnoloogiaid.

  1 2 3 4 5
Sensortehnoloogiad (Senor Technologies)
Juhtmevabad tehnoloogiad (Wireless Technologies)
Automatiseerimine (Automation Technologies)
Andmebaasid (Database (data acquiring) Technologies)
Suurandmed (Big Data)
Masinõpe/ tehisintellekt (Machine Learning/Artificial Intelligence)
Virtuaalreaalsus/ liitreaalsus (Augmented Reality /Virtual Reality/Mixed Reality)
Pilvelahendused (Cloud computing)
Blokiahela tehnoloogia (Block Chain)
Turvalisus/ krüpteerimine (Security/ Encryption)
Andmete visualiseerimine (Data Visualization)
Virtualiseerimine/ simuleerimine (Virtualization/ Simulation)
Robootika (Robotics)
Droonid (Drones)

Question Title

* 4. Milliseid digitaalseid tehnoloogiaid plaanite kasutada 5 aasta jooksul (rohkem infot tehnoloogiate kohta saab SIIT)? Kui oluliseks peate neid digitaalseid tehnoloogiaid enda ettevõtte jaoks 5 aasta pärast (1 = täiesti ebaoluline … 5 = väga oluline/kriitiline)? Valige vastus ainult siis kui plaanite neid tehnoloogiate kasutama hakata.

  1 2 3 4 5
Sensortehnoloogiad (Senor Technologies)
Juhtmevabad tehnoloogiad (Wireless Technologies)
Automatiseerimine (Automation Technologies)
Andmebaasid (Database (data acquiring) Technologies)
Suurandmed (Big Data)
Masinõpe/ tehisintellekt (Machine Learning/Artificial Intelligence)
Virtuaalreaalsus/ liitreaalsus (Augmented Reality /Virtual Reality/Mixed Reality)
Pilvelahendused (Cloud computing)
Blokiahela tehnoloogia (Block Chain)
Turvalisus/ krüpteerimine (Security/ Encryption)
Andmete visualiseerimine (Data Visualization)
Virtualiseerimine/ simuleerimine (Virtualization/ Simulation)
Robootika (Robotics)
Droonid (Drones)

Question Title

* 5. Mil määral Te arvate, et uued ärivõimalused asendavad tulevikus praeguseid (1 = kõik jääb samaks … 5 = kõik muutub)?

1 3 5
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Kui tõenäoliselt leiate digitaliseerimise tulemusena uusi kliente teistest EL riikidest (1 = väga ebatõenäoline… 5 = väga tõenäoline)?

1 3 5
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Kui tõenäoliselt kasutate uusi partnereid digitaalsete lahenduste (digitaalse äri) juurutamisel (1 = väga ebatõenäoline … 5 = väga tõenäoline)?

1 3 5
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Kuidas näete digitaaliseerimise võimalusi uute ärivõimaluste skaalal (1. 100% toetab olemasolevat äri...3. 50% toetab olemasolevat äri/50 loob uusi ärivõimalusi...5. 100% oob uusi ärivõimalusi)?

1 3 5
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Kuidas muudab digitaliseerimine Teie äri 2 aasta jooksul (1. Üldse mitte - 5. Väga oluliselt)?

1 3 5
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Kui toetav on üldine ärikeskkond digitalsete tehnoloogiate kasutuselevõtuks (1 = ei toeta üldse… 5 = väga toetav)? 

  1 2 3 4 5
Regulatiivne keskkond
Maksukeskkond
Füüsiline taristu
IKT taristu
Teadlikkuse tõstmise tegevused
Rahastusvahendid
Ligipääs kvalifitseeritud tööjõule/ kompetentsidele

Question Title

* 12. Ettevõtte andmed (analüüsis kasutatavad andmed on isikustamata)

Question Title

* 13. Olen nõus osalema ka fookusgruppides ning andma detailsemat infot küsimuste kohta

T