ReNu2Farm Enquête

Bedankt voor uw deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk.

Deze enquête maakt deel uit van het Interreg NWE-project ReNu2Farm dat als doel heeft om de terugwinning van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. Tot op heden gebruiken agrarisch ondernemers voornamelijk onverwerkte dierlijke mest en kunstmest. Voor P kunstmest is de Europese Unie (EU) sterk afhankelijk van import. Bovendien vraagt de productie van N kunstmest veel energie. Er zijn in Noordwest-Europa regio’s met een overschot aan nutriënten en regio’s met een tekort aan nutriënten.

 

Er bestaan technieken voor de terugwinning en productie van meststoffen, maar die worden tot nu toe amper door ondernemers gebruikt. Binnen dit project, meer specifiek via deze enquête, willen we informatie krijgen over de huidige kennis en bestaande belemmeringen voor het gebruik van herwonnen meststoffen. We willen ook inzicht krijgen in het gebruik van meststoffen en bemestingsstrategieën. De verkregen data zullen anoniem (al dan niet regionaal) verwerkt worden en zullen ons informatie verschaffen over de mogelijke kansen voor herwonnen meststoffen.

 

Definitie van herwonnen meststoffen: Herwonnen meststoffen (of nutriënten) zijn meststoffen op basis van producten met een verschillende herkomst, zoals (producten uit) dierlijke mest, stedelijk afval, inclusief huishoudelijk voedselafval, keukenafval of groenafval uit recreatiegebieden, evenals menselijk afval in de vorm van rioolslib. Belangrijk is dat deze grondstoffen worden behandeld, door scheiding (voornamelijk van dierlijke mest), compostering, anaerobe vergisting, verbranding (resulterend in asproducten), pyrolyse (resulterend in houtskool), evaporatie en condensatie en/of kristallisatie- of precipitatieprocessen, evenals strippen/wassen, biologische behandeling en membraanfiltratie.


Voor meer informatie over dit project, of een toelichting op vragen uit de enquête kunt u contact opnemen met Imke Harms, NMI Wageningen: imke.harms@nmi-agro.nl of +31 (0)621373661

- De enquête is anoniem, maar we willen graag dat SurveyMonkey IP-adressen van respondenten registreert, deze gedurende een periode van 13 maanden bewaart en daarna verwijdert.

- Uw anonieme reacties worden gedeeld met projectpartners en mogelijk opgenomen in gepubliceerde rapporten. Door uw vragenlijst in te dienen, stemt u hiermee in.

T