Witamy w ankiecie Sieci SHARE 2020!

Witamy w ankiecie Sieci SHARE 2020!

Sieć SHARE stanowi platformę, służącą do wzajemnego uczenia się i wymieniania informacjami, a także do szerzenia najlepszych praktyk między podmiotami regionalnymi i lokalnymi, zajmującymi się witaniem oraz integracją uchodźców i migrantów. W roku 2020 Sieć SHARE ponownie podejmuje się określenia najlepszych praktyk w zakresie witania i integracji migrantów i uchodźców na szczeblu regionalnym i lokalnym w obrębie całej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stałego wpływu COVID-19 oraz roli mniejszych i wiejskich społeczności.

Badanie to jest główną częścią mapowania Sieci SHARE na rok 2020, którego wyniki będą stanowić podstawę wymiany najlepszych praktyk w obrębie Sieci oraz działań w zakresie budowania potencjału w 2020 roku i później. Ankietę mogą wypełnić osoby, zajmujące się witaniem oraz integracją w dowolnym kontekście w obrębie UE. Ankieta zawiera 36 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10–15 minut. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do ankiety w innych językach lub tutaj, aby uzyskać więcej informacji o Sieci SHARE.

Wszystkie odpowiedzi przechowywane są i traktowane jako poufne, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania ICMC. ICMC Europe zachowa Twoje dane osobowe w celu potencjalnego kontaktu w ramach Sieci SHARE tylko wtedy, jeśli wyraźnie zgodzisz się na takie ich wykorzystanie podczas wypełniania ankiety.

Prosimy o udostępnienie niniejszej ankiety wszystkim odpowiednim współpracownikom. 

Z góry dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu oraz przyczynienie się do rozwoju Sieci SHARE!
0 of 36 answered
 

T