Juridiskās literatūras pirkšanas process un TNA e-grāmatnīcā sniegto pakalpojumu kvalitāte

Question Title

* 1. Kur Jūs iegūstat informāciju par jaunajām grāmatām (iespējamas vairākas atbildes)

Question Title

* 2. Kur visbiežāk Jūs iegādājaties juridisko literatūru (norādīt prioritārā secībā):

Question Title

* 3. Kādā tiesību nozarē un par kādu tēmu Jūs vēlētos iegādāties juridisko literatūru?

Question Title

* 4. Kāds ir Jūsu viedoklis par TNA e-grāmatnīcas tnagramatas.tna.lv lietojamību un funkcionalitāti (iespējamas vairākas atbildes):

Question Title

* 5. Kāds ir Jūsu viedoklis par TNA e-grāmatnīcas darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti? (iespējamas vairākas atbildes)

T