Persoonsgegevens

Dank voor uw deelname aan deze bevraging.
Op deze eerste pagina (er zijn er vier) stellen we een aantal vragen in verband met uzelf en uw rol binnen de brede context van jeugdwerking. Deze informatie is uitsluitend voor de onderzoekers beschikbaar en wordt NIET gedeeld met andere deelnemers aan de bevraging. Het is dan ook de bedoeling dat de vragen namens jezelf en niet namens een organisatie of werkgever beantwoordt.
Op basis van de verwerking van de gegevens uit deze eerste vragenlijst zal in een tweede en mogelijk nadien nog een laatste bevraging getracht worden in kaart te brengen waarover de experten het eens zijn en waarover ze dat niet zijn.Dat de respondenten niet van elkaar weten wat ze geantwoord hebben moet toelaten om een authentieke mening weer te geven.
De bevraging en het verwerken van gegevens valt onder de privacy van Demos vzw. Je vindt die op https://demos.be/disclaimer-privacyverklaring.

Question Title

* 1. Naam

Question Title

* 2. Voornaam

Question Title

* 3. Uw leeftijd

Question Title

* 4. Sector waarin je bij jeugd betrokken bent

Question Title

* 5. Je rol in je sector... (kies wat best je rol omschrijft)

Question Title

* 6. Je statuut binnen je sector...

Question Title

* 7. Wat de leeftijd van je belangrijkste doelgroep? Meerdere opties mogelijk.

Question Title

* 8. Wil hier ajb bondig je rol mbt (preventie van) discriminatie beschrijven.

Question Title

* 9. Hoe kunnen we je best bereiken voor opvolging? (laat deze vraag onbeantwoord indien je niet verder betrokken wil worden)

0 of 20 answered
 

T