Úvod

Náčrt

Jedná se o průzkum popisující příznaky u dětských pacientů se syndromem Smith-Lemli-Opitz (SLOS). Průzkum se zaměří na příznaky, které považujete za důležité a náročné.
 
Co budeme dělat s Vašimi údaji?

V průzkumu využijeme Vaše kontaktní informace, a to pouze v případě, že Vás budeme muset kontaktovat za účelem objasnění určitých aspektů. Výsledky budou prezentovány jako statistiky, bez jmen a anonymně. Nebudeme sdílet individuální odpovědi s žádnými třetími stranami. Vzhledem k tomu, SurveyMonkey je platforma používaná pro shromažďování odpovědí, zpracování údajů je v souladu s jejich politikou. Zásady ochrany osobních údajů SurveyMonkey a zásady cookies jsou dostupné v dolní části domovské stránky průzkumu, https://www.surveymonkey.com.
 
Máte nějaké další otázky? 

Kontaktujte prosím: parentsSLOSNH@metab.ern-net.eue

Lhůta: Odpovězte prosím na dotazník co nejdříve, nejpozději do 3 týdnů od obdržení e-mailového dopisu.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasíte“, potvrzujete:
  • přečetli jste si předchozí informace a porozuměli jim;
  • dobrovolně souhlasíte s účastí;
  • jste rodinným příslušníkem/pečovatelem někoho, u kterého byl diagnostiukován SLOS.

Question Title

* 1. Uveďte prosím svou volbu níže:

T