Wstęp

Zarys

Jest to ankieta z projektu historii naturalnej SLOS dla rodzin z dzieckiem w każdym wieku z zespołem Smitha-Lemliego-Opitza (SLOS). Ankieta zbiera informacje na temat objawów i aspektów/cech SLOS, które uważają Państwo za ważne i wymagające.
 
Co zrobimy z Twoimi danymi?

W ankiecie prosimy o informacje kontaktowe. Dane te będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy będziemy musieli skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia pewnych aspektów. Wyniki będą przedstawiane jako statystyki, bez nazwisk i w sposób anonimowy. Nie będziemy udostępniać indywidualnych odpowiedzi żadnym podmiotom zewnętrznym. Ponieważ SurveyMonkey jest platformą służącą do gromadzenia odpowiedzi, przetwarzanie danych jest zgodne z ich polityką. Polityka prywatności i polityka plików cookie SurveyMonkey są dostępne na dole strony głównej SurveyMonkey: https://www.surveymonkey.com.

Masz jeszcze jakieś pytania? 

Prosimy o kontakt: parentsSLOSNH@metab.ern-net.eu

Termin: Prosimy o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w ciągu 3 tygodni od otrzymania listu pocztą elektroniczną.


Klikając "zgadzam się", potwierdzasz, że:
  • przeczytałeś i zrozumiałeś poprzednie informacje;
  • dobrowolnie zgadzasz się na udział;
  • jesteś członkiem rodziny/opiekunem kogoś mieszkającego z SLOS.

Question Title

* 1. Proszę podać swój wybór poniżej:

T