• English
  • Español (México)
  • Tiếng Việt
  • ትግርኛ
  • 中文(简体)
Xin kính chào! Quý vị được mời tham gia cuộc khảo sát dài khoảng 10 phút để phục vụ cho việc thiết kế các chương trình giáo dục và nghề nghiệp đặc biệt cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho chính quý vị, các thành viên trong gia đình và cộng đồng tại các trường học dành cho người trưởng thành, trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức vì cộng đồng trong cộng đồng của quý vị (Alameda, Albany, Berkeley, Emeryville, Oakland và Piedmont).

Trường học dành cho người trưởng thành, trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức vì cộng đồng trong cộng đồng của quý vị cam kết đáp ứng các mục tiêu giáo dục, nghề nghiệp và cuộc sống của tất cả các thành viên trong cộng đồng bằng những dịch vụ tư vấn được thiết kế sao cho đáp ứng được nhu cầu cá nhân. Hãy nhân cơ hội tham gia cuộc khảo sát này để đóng góp tiếng nói của quý vị vào nghiên cứu quan trọng này. Xin cảm ơn quý vị và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào!

Lưu ý: Vui lòng chia sẻ quyền truy cập vào khảo sát này với gia đình và bạn bè của quý vị bằng cách chia sẻ liên kết khảo sát hoặc truy cập trang web của Hội Giáo Dục Người Trưởng Thành tại Bắc Alameda theo địa chỉ www.naaec.org.

Question Title

* 1. Tuổi của quý vị?

Question Title

* 2. Giới tính của quý vị?

Question Title

* 3. Chủng tộc và dân tộc của quý vị?

Question Title

* 4. Ngôn ngữ chính được sử dụng ở nhà của quý vị?

Question Title

* 5. Mã zip gồm 5 chữ số của nơi quý vị đang sinh sống?

Question Title

* 6. Bậc học cao nhất đã hoàn thành?

Question Title

* 7. Quý vị đã bao giờ tham gia (các) khóa học trước đây tại một trường học dành cho người trưởng thành, trường cao đẳng cộng đồng hoặc tổ chức vì cộng đồng chưa?

Question Title

* 8. Quý vị hiện có đang tham gia (các) khóa học tại một trường học dành cho người trưởng thành, trường cao đẳng cộng đồng hoặc tổ chức vì cộng đồng không?

Question Title

* 9. Nếu quý vị trả lời có cho #8, vui lòng đánh dấu vào (các) ô chỉ ra (các) khóa học mà quý vị đang tham gia. Chọn tất cả các đáp án đúng.

Question Title

* 10. Nếu quý vị đã tham gia các lớp học trước đây hoặc nếu quý vị muốn tham gia các lớp học, thì kiểu sắp xếp lớp học nào là phù hợp nhất đối với quý vị? Chọn tất cả các đáp án đúng.

Question Title

* 11. Xếp hạng những thách thức (rào cản) sau đây khiến cho quý vị không thể bắt đầu hoặc hoàn thành chặng đường giáo dục của mình.

  Rất Thách Thức Khá Thách Thức Hơi Thách Thức Không Hề Thách Thức Không Áp Dụng
Tiền để chi trả cho học phí khóa học, sách vở, vật dụng, đậu xe, v.v.
Đi lại
Chăm Sóc Con Cái hoặc Chăm Sóc Gia Đình
Nhà ở và/hoặc An Ninh Thực Phẩm
Tìm kiếm các khóa học hoặc chương trình phù hợp với thời gian biểu của tôi
Hiểu về các khóa học và chương trình được cung cấp
Tiếp cận công nghệ, máy tính, dịch vụ internet, v.v.
Chất lượng của các khóa học và chương trình được cho thấy là có hữu ích
Cảm giác được hòa nhập

Question Title

* 12. Động lực nào khiến quý vị theo đuổi con đường học vấn của mình?

  Không Hề Quan Trọng Hơi Quan Trọng Quan Trọng Rất Quan Trọng Không Áp Dụng
Kiếm thêm tiền
Cơ hội nghề nghiệp tốt hơn
Mở rộng kiến ​​thức của tôi
Sự hài lòng và đảm bảo công việc
Khả năng chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của tôi
Đạt được chứng chỉ hoặc bằng cấp
Chất lượng của các khóa học và chương trình
Cảm giác được hòa nhập

Question Title

* 13. Quý vị hoặc người thân trong gia đình có đang tham gia hoặc quan tâm đến các khóa học và chương trình sau đây của trường học dành cho người trưởng thành, trường cao đẳng cộng đồng hoặc tổ chức vì cộng đồng không? Chọn tất cả các đáp án đúng.

Question Title

* 14. Ngày giờ phù hợp nhất để quý vị tham gia lớp học là khi nào? Chọn tất cả các đáp án đúng.

Question Title

* 15. Quý vị sử dùng máy tính với tần suất thế nào?

Question Title

* 16. Vui lòng cho chúng tôi biết cách quý vị tiếp cận được với các thiết bị máy tính sau đây. Chọn tất cả các đáp án đúng.

  Sở hữu riêng Mượn từ gia đình và bạn bè Do trường của tôi cung cấp hoặc cho mượn Tôi không tiếp cận được
Máy tính để bàn
Máy tính xách tay
Điện thoại thông minh

Question Title

* 17. Quý vị hoặc người thân trong gia đình quan tâm đến những lớp học nào? Chọn tất cả các đáp án đúng.

Question Title

* 18. Quý vị có muốn được liên hệ để chia sẻ về một kế hoạch giáo dục nhằm giúp quý vị bắt đầu hoặc tiếp tục chặng đường giáo dục của mình không? Nếu có, vui lòng cung cấp tên, số điện thoại và/hoặc địa chỉ email của quý vị ở bên dưới. Nhắc nhở: Vui lòng chia sẻ quyền truy cập vào khảo sát này với gia đình và bạn bè của quý vị bằng cách chia sẻ liên kết khảo sát hoặc truy cập trang web của Hội Giáo Dục Người Trưởng Thành tại Bắc Alameda theo địa chỉ www.naaec.org.

T