Gerb. Kolega, Kolege,

Šiuo metu Lietuvoje pradėta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka. Vyksta nuomonių surinkimo etapas, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teigimu šioje tinklo pertvarkoje kiekvienas turi teisę išsakyti savo matymą ir nuomonę apie tinklo pertvarkos procesus, aukštojo mokslo įstaigų jungimo  racionalumą, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas.

LAMPSS (Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas) būdamas vienu iš šio proceso aktyvių dalyvių turi galimybę perduoti jūsų matymą ir pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo švietimo komitetui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Jūs turite būti išklausyti ir jūsų nuomonė turi būti išgirsta, todėl kviečiame jus išsakyti savo nuomonę ir atsakyti į šio klausimyno klausimus.

Anksčiau atlikta LAMPSS apklausa, kurios metu apklausta daugiau nei 950 aukštojo mokslo darbuotojų nuomonė apie jų darbo sąlygas aukštosiose mokyklose, padėjo atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo švietimo komiteto, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį į tai, kad nuo 2009 metų aukštajame moksle vykstantys pokyčiai tik blogina aukštojo mokslo būklę Lietuvoje ir, kad jiems vykstant smarkiai pablogėjo aukštųjų mokyklų darbuotojų darbo sąlygos. Todėl po ilgų derybų su pertvarkos iniciatoriais pavyko sutarti, kad bus atsižvelgta į aukštųjų mokyklų bendruomenės racionalias pastabas ir rekomendacijas. Aukštųjų mokyklų personalo nuomonės išklausymą ir darbuotojų atstovų įtraukimą į pertvarkos procesą ypač palaikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija Seime bei ministras pirmininkas. Būtent šios pozicijos dėka ir vykdomas šis tyrimas, kurio esminė paskirtis surinkti aukštųjų mokyklų darbuotojų pasiūlymus kaip turėtų įvykti tinklo pertvarka, kad būtų galima finansiškai ir socialiai apsaugoti darbuotojus bei sukurti pažangesnes aukštojo mokslo įstaigas.

Tyrimo ataskaita bus paskelbta LAMPSS tinklapyje (www.lampss.lt) ir facebook paskyroje (https://www.facebook.com/lampss.lt/) bei įteikta Lietuvos Respublikos Seimo švietimo komitetui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai.

Tyrimo grupė:  KTU ir ASU profesorius Sigitas Vaitkevičius, KTU ir MRU profesorė Žaneta Simanavičienė, LAMPSS pirmininkė Asta Marytė Lapinskienė, LAMPSS pirmininko pavaduotoja Vitalija Skėruvienė, LAMPSS valdybos narys Raimundas Kaminskas, LAMPSS tarybos narys Aurelijus Zuoza.

T