Screen Reader Mode Icon
Sa cheistneoir gairid seo iarrtar ort (an pobal) do thuairmí a chur in iúl maidir leis na nithe seo a leanus:
  • Inrochaineacht an Gharda Síochána
  • Rannpháirtíocht an Gharda Síochána le phobail
  • Cuimsitheacht agus éagsúlacht
  • Seachadadh seirbhíse an Gharda Síochána

Tá súil againn do thuairimí a ionchorprú i bhforbairt Straitéis an Gharda Síochána don trí bliana atá amach romhainn.

Táimid buíoch agus gabhaimid buíochas leat as an am a thógáil chun an suirbhé seo a fhreagairt. 


 
 
 

Question Title

* 1. Conas is féider linn é a dhéanamh níos éasca duit teagmháil a dhéanamh linn sa Gharda Síochána? Cuir tic le gach ceann a mbaineann leat.

Question Title

* 2. Is ról an-tábhachtach don Gharda Síochána é dul i dteamháil le pobail, agus tá an pobal agus an Garda Síochána ina rannpháirtithe tabhachtacha sa mhéid seo. 

Cad é an bealach is fearr don Ghard Síochána teagmháil a dhéanamh le gach páirt dár bpobal?

Question Title

* 3. Is eagraíocht pobalbhunaithe é an Garda Síochána. Caithfimid an cur chuige seo a iniúchadh agus a fheabhsú ar bhonn leanúnach.  

Conas is féidir lesi an nGarda Síochána oibriú chun cáilíocht na beatha a fheabhsú do gach duine ata ina cónaí laistigh de phobail?

Question Title

* 4. Cé chom tábhachtach agau atá sé duit go ndíreidh an Garda Síochána orthu seo a leanas sna 3 bliana amach romhainn?

  An-Tábhachtach Sách Tábhachtach Rud beag Tábhachtach Níl sé Tábhachtach ar chor ar bith
Seirbhhísí/aipeanna ar líne a fheabhsú
Éagsúlacht chiníoch/eitneach a mhéadú laistigh den Gharda Síochána
Feabhas a chur ar sholáthar faisnéise maidir le hearcaíocht do phobail eitneacha
Éaghsúlacht inscne a mhéadú laistigh den Gharda Síochána
Feabhas a chur ar thuiscint ar dhifríochtaí cultúrtha trí oiliúint
Oifigigh Idirchaidrimh Éagsúlachta a Mhéadú (LGBTQ agus Oifigigh Idirchaidrimh Eitneacha)
Comhpháirtíochtaí pobail a mhéadú
Gardaí Pobail a Mhéadú
Níos mó laethanta oscailte ag Stáisiúin an Gharda Síochána
Feabhas a chur ar aiseolas d'íospartaigh coireanna fuatha

Question Title

* 5. Tá sprioc an Gharda Síochána leaghtha amach inár Ráiteas Misin ''Daoine a Choinneáil Slán''.  

Ag smaoineamh ar cad is brí le ''Daoine a Choinneáil Slán'', cad é an bealach fearr don Gharda Síochána an aidhm seo a bhaint amach?

Question Title

* 6. Má smaoiníonn tú faoi gach rud atá ar eolas agat faoin nGarda Síochána, ainmigh láidreacht amháin agus laige amháin inár soláthar seirbhíse, le do thóil?

Question Title

* 7. Faisnéis Dhéimeagrafach

Inscne

Question Title

* 8. Aois

Question Title

* 9. Eitneachas/Cúlra Cultúrtha

Question Title

* 10. Réigiúin

0 of 10 answered
 

T