Nastavnik: Anđelka Simić
Predmet: MATEMATIKA

Question Title

* 1.

Ocenjivanjem sledećih tvrdnji, iznesite svoje mišljenje o radu nastavnice Anđelke Simić, kao nastavnice matematike u Gimnaziji "Branislav Petronijević" Ub
 

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Uglavnom se slažem Slažem se Veoma se slažem
Predmet mi je zanimljiv.
Način tumačenja gradiva je zanimljiv i motivisajući.
Atmosfera na času je radna i opuštena.
Disciplina na času omogućava dobar rad.
Nastavni časovi su uglavnom dinamični a vreme dobro iskorišćeno.
Nastavnik govori glasno i razgovetno.
Nastavnikova tumačenja gradiva su jasna, razumljiva i primerena.
Nastavnik će tumačenje rado dopuniti ili ponoviti i razjasniti svaku nejasnoću.
Učenici su uglavnom aktivno uključeni u rad kroz razgovor, izradu zadataka, praktične radove i učenička izlaganja.
Ako se pazi na času kod kuće ne treba previše da se uči.
Kroz predavanja se vidi svrha učenja tog predmeta i njegova povezanost sa životom.
Nastavnik poštuje prava učenika i odnosi se prema učenicima sa poštovanjem i razumevanjem.
Sa nastavnikom mogu uvek i bez problema da komuniciram.
Kod usmenog ispitivanja nastavnik nastoji da smanji napetost i pomogne učeniku da što bolje pokaže svoje znanje.
Pismeni zadaci se blagovremeno najavljuju pa imam dovoljno vremena da se pripremim.
Zadaci za pismeni zadatak su dovoljno uvežbani i jasni.
Nastavnikove ocene i komentari deluju podsticajno i motivšu me za učenje.
Nastavnik pravedno ocenjuje. Ocena zavisi od rada i znanja učenika.
Ocenite rad nastavnika

Question Title

* 2. Šta ti se sviđa u radu nastavnika?

Question Title

* 3. Koje su tvoje najveće primedbe na rad nastavnika?

Question Title

* 4. Šta bi nastavnik, prema tvom mišljenju, mogao da učini da bi njegov rad bio još bolji?

T