Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Data urodzenia

Question Title

* 3. Dane kontaktowe

Question Title

* 4. Czy identyfikujesz się jako osoba LGBTQ?

Question Title

* 5. Czy na co dzień korzystasz z Internetu?

Question Title

* 6. Czy działasz w organizacji LGBTQ?

Question Title

* 7. Zaznacz interesujące Cię termin i miejsce spotkania:

Question Title

* 8. Czy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu poinformujesz organizatorów co najmniej dzień wcześniej?

Question Title

* 9. Zgłaszam się:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych t.j.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej KPH) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa KRS 00001111209, e-mail: info@kph.org.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów KPH, to jest realizacji celów statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;
3) Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przypadków w których korzystamy z usługodawców dostarczających narzędzia techniczne do obsługi naszych przedsięwzięć;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy, nie dłużej niż przez 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; w tym celu proszę się kontaktować: e-mail info@kph.org.pl, tel. 22 423 64 38;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2018. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Jeśli masz pytania, napisz do nas: mswider@kph.org.pl

T