Question Title

* 1. Adigu qeybtee aad kuu sheegeyso?

Question Title

* 2. Mudnaan ama muhiimad noocee ah baad jeceshahay inaad ka aragto oo uu xooga saaro kormeeraha cusub?

Question Title

* 3. Waa maxay tayada shakhsi ahaaneed ee aad jeceshahay inaad ku aragto kormeeraha cusub? Dooro saddexda (3) dookh ee kuugu sarreeya.

Question Title

* 4. Tayo hoggaamineed oo noocee ah baad  jeclaan lahayd inuu lahaado gudoomiyaha xiga? Dooro saddexda (3) dookh ee kuugu sarreeya.

Question Title

* 5. Noocee waayo-aragnimo hore ee aad jeclaan lahayd in kormeeraha xiga aad ka aragto? Dooro saddexda (3) dookh ee kuugu sarreeya.

Question Title

* 6. Ma jiraa wax kale oo aad jeclaan lahayd inaan ogaano?

0 of 6 answered
 

T