• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Målet med undersökningen

Frågeformuläret riktar sig till lärare i primär- och sekundärutbildningen (elever 3–21 år). Syftet är att samla in information om den utbildningsteknik som du använder under veckorna efter covid-19-pandemins utbrott, vilka problem du stötte på, vilka lösningar du använde samt om du vill dela med dig av några rekommendationer.

Det är viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter för att vi ska kunna se vilka problem som uppstått samt hur man har löst dem. Därför vill vi gärna att du svarar på några frågor och ger oss synpunkter om någon av de klasser som du undervisade läsåret 2019–2020. Med klass menar vi den elevgrupp som deltog i en viss lektion.

Om du under angiven period, dvs. läsåret 2019–2020 undervisade flera klasser kan du i slutet av undersökningen lägga till information om ytterligare klasser genom att bara gå tillbaka till klasspecifika frågor i undersökningen.

Det tar inte mer än 25 minuter att svara på frågorna.

Question Title

Bild
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T