• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Циљ студије

Овај упитник намењен је наставницима основних и средњих школа (ученика од 3 до 21 године). Има за циљ да прикупи информације о едукативним технологијама које сте користили током недеља по избијању пандемије КОВИД-19, о проблемима на које сте наилазили, решењима која сте усвојили и ономе што бисте желели да препоручите.

Размена искуства је кључни начин за одређивање заједничких проблема и добрих пракси. Из тог разлога вас молимо да одговорите на овај упитник и обезбедите повратне информације о одељењу у ком сте држали наставу током школске 2019-2020 године. Под одељењем подразумевамо одређену групу ученика који присуствују одређеном часу.

Ако сте током наведеног периода – тј. школске 2019-2020 – држали наставу у више одељења, на крају анкете моћи ћете да изаберете опцију да дате информације о додатном одељењу, ревидирањем само неколико специфичних питања о одељењу у анкети.

Учешће у овој анкети не би требало да захтева више од 25 минута.

Question Title

Slika
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T