• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Cilj študije

Vprašalnik je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol (starost učencev: 3 - 21 let). Cilj ankete je zbrati informacije o izobraževalnih tehnologijah, ki ste jih uporabljali po izbruhu pandemije koronavirusa, težavah, uporabljenih rešitvah in priporočilih, ki ste jih pripravljeni podeliti z drugimi.

Izmenjava izkušenj je ključnega pomena za identifikacijo skupnih problemov in dobrih praks, zato vas prosimo, da odgovorite na naša vprašanja in nam ponudite povratne informacije za enega od razredov, ki ste jih poučevali v šolskem letu 2019-2020. Razred se nanaša na specifično skupino učencev, ki obiskujejo učne ure pri določenem predmetu.

Če ste v referenčnem obdobju (šolsko leto 2019-2020) poučevali več razredov, boste lahko v zadnjem delu vprašalnika podali informacije o še enem razredu. V tem primeru boste morali odgovoriti samo na vprašanja, ki se nanašajo na razred.

Izpolnjevanje vprašalnika vam ne bi smelo vzeti več kot 25 minut.

Question Title

Slika
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T