• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Cieľ štúdie

Tento dotazník je určený učiteľom primárneho a sekundárneho vzdelávania (študenti vo veku 3 až 21 rokov). Jeho cieľom je získať informácie o vzdelávacích technológiách, ktoré ste používali v týždňoch po vypuknutí pandémie COVID-19, problémoch, s ktorými ste sa stretli, riešeniach, ktoré ste prijali a odporúčaniach, o ktoré by ste sa chceli podeliť.

Informácie o vašej skúsenosti sú veľmi dôležité pre identifikáciu spoločných problémov a osvedčených postupov. Z tohto dôvodu, prosím, vyplňte tento krátky dotazník a poskytnite spätnú väzbu o jednej z tried, ktoré ste vyučovali v školskom roku 2019-2020. Triedou myslíme konkrétnu skupinu študentov navštevujúcu určitú vyučovaciu hodinu.

Ak ste počas referenčného obdobia – t.j. školský rok 2019-2020 – vyučovali viac než len jednu triedu, na konci dotazníka budete mať možnosť poskytnúť informácie o ďalšej triede tak, že znovu vyplníte len niekoľko otázok v časti Informácie o triede.

Vyplnenie dotazníka by nemalo zabrať viac ako 25 minút.

Question Title

Obrázok
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T