• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Cel badania

Niniejszy kwestionariusz jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji podstawowej i średniej (uczniowie w wielu 3-21 lat). Jego celem jest zgromadzenie informacji na temat technologii edukacyjnych, z których korzystali Państwo w tygodniach po wybuchu pandemii COVID-19, problemów, które napotkaliście, przyjętych przez Was rozwiązań oraz zaleceń, którymi chcielibyście się podzielić.

Dzielenie się doświadczeniem jest niezbędne, by określić kluczowe problemy i dobre praktyki. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza i podzielenie się informacjami na temat jednej z klas, które nauczali Państwo w roku szkolnym 2019/20. Jako "klasę" rozumiemy konkretną grupę uczniów biorącą udział w konkretnej lekcji.

Jeżeli w okresie referencyjnym - tj. roku szkolnym 2019/20 - nauczali Państwo w więcej niż jednej klasie, pod koniec kwestionariusza będą mieli Państwo możliwość podzielenia się informacjami na temat jednej dodatkowej klasy, udzielając ponownie odpowiedzi na kilka pytań szczegółowych dotyczących klasy.

Wypełnienie ankiety powinno trwać nie dłużej niż 25 minut.

Question Title

Obraz
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T